FOTOGRAFIJE PO ŽELJI

Poštovani,
Domaćin svadbenog veselja i njegov prijatelj biraju količinu odslikanih fotografija po želji. Broj nije ograničen, a mogu se raditi sve vrste dorade i stilske obrade fotografija. Sve fotografije sa veselja koje ostanu padaju na teret naše ekipe, a u slučaju potrebe moguća je dorada u neograničenom broju.
Naša praksa je da na jednoj svadbi oba domaćina imaju najnižu cenu, starešine nešto višu a najveću, tržišnu cenu plaćaju svi gosti veselja. Moguća je i jedna cena fotografije za sve učesnike veselja, a koju plaća jedan, glavni domaćin veselja.

Нема коментара: