FOTOGRAFIJE PO ŽELJI

Poštovani,
Domaćin svadbenog veselja i njegov prijatelj biraju količinu odslikanih fotografija po želji. Broj nije ograničen, a mogu se raditi sve vrste dorade i stilske obrade fotografija. Sve fotografije sa veselja koje ostanu padaju na teret naše ekipe, a u slučaju potrebe moguća je dorada u neograničenom broju.
Naša praksa je da na jednoj svadbi oba domaćina imaju najnižu cenu, starešine nešto višu a najveću, tržišnu cenu plaćaju svi gosti veselja. Moguća je i jedna cena fotografije za sve učesnike veselja, a koju plaća jedan, glavni domaćin veselja.

NEMA POPRAVKE !!!

Molimo Vas za iskustveno razumevanje činjenice da u životu skoro sve možete da popravite, ali loše slikanje sa Vašeg slavlja NIKADA !!!
Skuplji smo i uslugom bolji od mnogih, a o našim profesionalnim kvalitetima možete se lično uveriti na našoj video, audio i foto prezentaciji.